shipping icon

Δωρεάν παράδοση εντός Λεκανοπεδίου Αττικής 365 ημέρες το χρόνο

petstore365.gr εικονίδιο αναζήτησης
petstore365.gr εικονίδιο χρήστη
petstore365.gr εικονίδιο καλαθιού αγορών
{{ $store.getters.sc.total_items }}

Όροι χρήσης

Του ηλεκτρονικού καταστήματος www.petstore365.gr

Τελευταία ενημέρωση: 17/02/2021 - 08:00

1. Εισαγωγικώς

1.1.Ο ιστότοπος www.petstore365.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων που σχετίζονται με το εμπόριο ζωοτροφών και ειδών κατοικιδίων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα – «e-shop» ή ιστότοπος), το οποίο δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Τρωϊάνος Παν. Βασίλειος», Εμπόριο Ζωοτροφών – Ειδών Κατοικίδιων, η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιεροθέου 106, Τ.Κ. 12135 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 147026255, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 165777903000, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 211-0134566 (στο εξής: η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

1.2.Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.petstore365.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή/και «πελάτης» αναλόγως του εάν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Επιπλέον, επισημαίνεται, ότι στους παρόντες όρους χρήσης, υπόκειται το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.petstore365.gr, εκτός εάν ρητά προβλέπεται το αντίθετο.

1.3.Ο επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης των υπηρεσιών του www.petstore365.gr αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα, ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του www.petstore365.gr παρέχεται «όπως έχει» και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του www.petstore365.gr. Η χρήση του www.petstore365.gr διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη/πελάτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους που εμπεριέχονται σε ολόκληρη την ενότητα «όροι χρήσης», τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστοτόπου, καθώς επίσης (να απόσχει) και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, www.petstore365.gr.

1.4.Συνεπώς, πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, www.petstore365.gr, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.petstore365.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους.

2. Γενικοί όροι

2.1.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.petstore365.gr, όπως και να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.petstore365.gr, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/ χρήστες/ πελάτες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά, εάν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει τις ήδη, έως την τροποποίηση ή αλλαγή, τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες. Για αυτές τις παραγγελίες ισχύουν οι όροι χρήσης και προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία που τοποθετήθηκε η εκάστοτε παραγγελία από τον χρήστη. Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω αυτής, επισημαίνεται ότι δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

2.2.Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται και καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα, την οποία ο επισκέπτης/ χρήστης/πελάτης δηλώνει ότι κατανοεί τόσο σε γραφή όσο και σε ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα, που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό του στον ανωτέρω ιστότοπο ο εκάστοτε επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης δηλώνει ότι είναι ενήλικος και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεται δε περαιτέρω να μην επιτρέψει τη χρήση των στοιχείων του και κωδικών εισόδου από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν παρόλα ταύτα γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών εισόδου του επισκέπτη/ χρήστη/ πελάτη, τότε τη σχετική ευθύνη φέρει αποκλειστικά εκείνος. Για το λόγο αυτό παρακαλείται οποιοσδήποτε επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, να τηρεί τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

3. Υποχρεώσεις χρήστη και μέλους

3.1.Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες, το περιεχόμενο και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.petstore365.gr όπως ο νόμος προβλέπει, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σε συμμόρφωση με τους παρόντες όρους χρήσης, απέχοντας παράλληλα από οποιαδήποτε πράξη δύναται να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα έτερων επισκεπτών/χρηστών/πελατών του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος.

3.2.Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.petstore365.gr θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του άνω ηλεκτρονικού καταστήματος, να ενημερώνει επιμελώς και άμεσα το εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων του καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

3.3.Επιπλέον, ο επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.petstore365.gr υποχρεούται να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία σε κάθε επιμέρους παραγγελία που διενεργεί μέσω του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος, άλλως ευθύνεται για κάθε ζημία, οιασδήποτε φύσεως, που ήθελε προκύψει εκ του λόγου αυτού στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

3.4.Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.petstore365.gr αποδέχεται και δεσμεύεται, ότι δε θα χρησιμοποιήσει επ’ ουδενί το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβές προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί.

3.5.Επιπλέον, η επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο www.petstore365.gr και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.petstore365.gr ή να δημιουργήσουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.petstore365.gr, ή να προκαλέσουν κάθε άλλη παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

3.6.Ο επισκέπτης/χρήστης/ πελάτης δηλώνει ρητώς και αποδέχεται ότι δε θα χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.petstore365.gr, προκειμένου να μεταδώσει οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο και τις εν ισχύ συμβάσεις, όπως για παράδειγμα ενδεικτικά αναφέρονται εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται στο πλαίσιο συμφωνιών εμπιστευτικότητας, περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα τυχόν ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

3.7.Τέλος, ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.petstore365.gr δεν επιτρέπεται να τοποθετεί, ή να μεταδίδει οποιοδήποτε υλικό περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι παραβαίνει τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, και ούτε δύναται να παρενοχλεί τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιεί τον εν λόγω ιστότοπο για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων έτερων χρηστών, ή να ενεργεί κάθε άλλη ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

3.8.Σε περίπτωση κατά την οποία ο επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.petstore365.gr παραβεί οιαδήποτε εκ των ανωτέρω τιθέμενων υποχρεώσεών του (μία ή και περισσότερες), τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να ασκήσει άπαντα τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών δικαστηρίων για την αποκατάσταση κάθε, θετικής ή αποθετικής, άμεσης ή έμμεσης, ζημίας υπέστη εκ της ανωτέρω παράβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός της λήψης ασφαλιστικών μέτρων.

4. Λειτουργία Υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταστήματος

4.1.Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.petstore365.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης το αποδέχεται αναντίρρητα, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του www.petstore365.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη. Παραγγελίες που έχουν γίνει έως τη διακοπή της λειτουργίας του www.petstore365.gr δεν επηρεάζονται και εκπληρούνται κανονικά.

5. Παρεχόμενες πληροφορίες, Προϊόντα και τιμές αυτών

5.1.H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.petstore365.gr, μόνο σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των αναρτημένων στην ιστοσελίδα της προϊόντων.

5.2.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα, όπως και τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών, των φωτογραφιών (απόδοση χρωμάτων, κλπ) και των τιμών προϊόντων, ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας, και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους, χωρίς παράλληλα να δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

5.3.Όλες οι τιμές των προϊόντων που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.petstore365.gr συμπεριλαμβάνουν το αναλογούν ποσοστό Φ.Π.Α. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, και χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών/πελατών, οι οποίοι θα λαμβάνουν γνώση των νέων τιμών των πωλούμενων προϊόντων μέσω της ανάρτησής τους στον ιστότοπο www.petstore365.gr.

5.4.Συναλλαγές που εξοφλούνται με τη χρήση πιστωτικής κάρτας και σε περισσότερες από μία δόσεις διευκρινίζεται ότι οι δόσεις είναι άτοκες, ήτοι το ποσό έκαστης μηνιαίας δόσης προκύπτει από τη διαίρεση της συνολικής αξίας της αγοράς με τον αριθμό των δόσεων, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση τόκου.

6. Περιορισμός της ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

6.1.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία εγγύηση παρέχει αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των πωλούμενων και εκτιθέμενων στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.petstore365.gr προϊόντων, την οποία ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία στις αποθήκες της, και σε περίπτωση μεταβολής αυτών, αναλαμβάνει μόνη την υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης του τελικού καταναλωτή περί της μη διαθεσιμότητας του προϊόντος που εκείνος επιθυμεί. Πλην της ανωτέρω υποχρέωσης, ουδεμία περαιτέρω ευθύνη φέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

6.2.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.petstore365.gr, δεν ευθύνεται και δεν υπέχει έναντι των επισκεπτών/χρηστών/πελατών της υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία ήθελε προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, τη μη εκτέλεση ή την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, από οποιαδήποτε αιτία.

6.3.Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών κυμαίνεται από 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που για λόγους ανωτέρας βίας ο ανωτέρω χρόνος παράδοσης επιμηκύνεται, χωρίς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να δύναται, σε αυτές τις περιπτώσεις, να εγγυηθεί τον ακριβή χρόνο παράδοσης και συνεπώς χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη για το γεγονός αυτό.

6.4.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει ότι έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απεικονίσει, στο ηλεκτρονικό της κατάστημα www.petstore365.gr, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο στον εν λόγω ιστότοπο να έχουν εμφιλοχωρήσει τυπογραφικά, αριθμητικά, απεικονιστικά ή άλλα σφάλματα. Για το λόγο αυτό, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης παρεχόμενης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα ιστότοπο και ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαπίστωση τυχόν ανακρίβειας ή σφάλματος.

6.5.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι οι διαχειριστές του ηλεκτρονικού καταστήματος www.petstore365.gr καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του www.petstore365.gr να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του www.petstore365.gr ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/χρηστών/πελατών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του www.petstore365.gr καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

6.6.Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη, αστική ή ποινική, φέρει για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση) τυχόν υποστεί επισκέπτης/χρήστης/πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος www.petstore365.gr ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του εν λόγω διαδικτυακού ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

7. Παράδοση προϊόντος και Μετάθεση κινδύνου

7.1.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας, προκειμένου να επιτύχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, παρέχει δωρεάν αποστολή της παραγγελίας σε τόπο προορισμού ευρισκόμενο εντός του λεκανοπεδίου Αττικής, με μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί διαφορετικό τρόπο αποστολής, βαρύνεται ο ίδιος με τα έξοδα αποστολής.

7.2.Ο τρόπος αποστολής των παραγγελιών με τόπο προορισμού ευρισκόμενο εκτός του λεκανοπεδίου Αττικής γίνεται μέσω μεταφορικής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (courier) της επιλογής του πελάτη.

7.3.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην ανωτέρω περίπτωση (εκτός λεκανοπεδίου Αττικής) παραδίδει χωρίς επιβάρυνση του πελάτη τα εμπορεύματα στη μεταφορική ΕΤΑΙΡΕΙΑ (courier) της επιλογής του και ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

7.4.Στις περιπτώσεις (συμβάσεις), κατά τις οποίες η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραδίδει με δικά της μεταφορικά μέσα τα προϊόντα στον πελάτη, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον πελάτη, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος, το οποίο ορίζεται σχετικά από τον πελάτη και είναι διάφορο του μεταφορέα αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών.

7.5.Αντιθέτως, στην περίπτωση της αποστολής με μεταφορική εταιρεία επιλογής του πελάτη (ήτοι άνω 7.2 και 7.3), ο κίνδυνος μετατίθεται στον πελάτη άμα τη παραδώσει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη μεταφορική εταιρεία, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του πελάτη έναντι του μεταφορέα.

8. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

8.1.Όλο το περιεχόμενο του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, www.petstore365.gr, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς των εικόνων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων κλπ, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στην αποκλειστική κυριότητα της οποίας ανήκει, και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του ανωτέρω ιστότοπου αυστηρά για προσωπική χρήση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.petstore365.gr.

8.2.Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση του εν λόγω περιεχομένου ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα αυτού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου αυτού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Άλλως, οι ως άνω ενέργειες δύναται να στοιχειοθετήσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε, θετικής ή αποθετικής, ζημίας προκληθείσας σε αυτής εκ της ως άνω προσβολής.

8.3.Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι όλα τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα petstore365 ή τα προϊόντα/υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και τρίτων συμβεβλημένων με αυτή μερών, αποτελούν αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, υπαγόμενα στο καθεστώς προστασίας που ορίζουν οι ελληνικοί, ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανόνες περί εμπορικών σημάτων, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν μετά των τροποποιήσεών τους. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση τους στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.petstore365.gr δεν εκλαμβάνεται ή νοείται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους από τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και τρίτους.

8.4.Ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης του παρόντος ιστοτόπου αναγνωρίζει, με την είσοδό του σε αυτόν, ανεπιφύλακτα άπαντα τα ανωτέρω και δεσμεύεται ότι θα απόσχει από οποιαδήποτε πράξη συνιστά παραβίαση των νόμων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων, ευθυνόμενος παράλληλα στην αποκατάσταση οιασδήποτε φύσεως ζημίας τυχόν προκαλέσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την παραβίαση αυτή.

9. Περιορισμένη άδεια

9.1.Το www.petstore365.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

9.1.1. (α)πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και

9.1.2. (β)δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

10. Σύνδεσμοι στον ιστότοπο www.petstore365.gr

10.1.Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, www.petstore365.gr, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να οδηγούν τον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π.

10.2.Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες (τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π.) δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

10.3.Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε τυχόν συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

11. Ευθύνη από διαφήμιση

11.1.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη με τρίτους που ενδέχεται να διαφημίζονται μέσω του www.petstore365.gr.

11.2.Ομοίως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ανάμειξη έχει και δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν διαπραγματεύσεις ή/ και σύναψη παντός είδους συναλλαγής μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη και τυχόν τρίτου διαφημιζόμενου στο www.petstore365.gr.

11.3.Επίσης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν επικοινωνία γίνει διαμέσου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο από τρίτα (σε σχέση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ), φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς επισκέπτες/ χρήστες/ πελάτες για διαφημιστικούς ή μη λόγους, μέσω των στοιχείων που προβάλλονται δημόσια στην ιστοσελίδα μας (π.χ. στοιχεία που αναγράφονται σε αξιολογήσεις – κριτικές – σχόλια κ.ο.κ.).

12. Πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων

12.1.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας αντιμετωπίζει τα παράπονα των πελατών με ιδιαίτερη προσοχή και κατανόηση και φροντίζει να δίνει λύσεις το συντομότερο δυνατόν. Ο επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει οιοδήποτε παράπονο στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected] ή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 211-0134566.

13. Ασφάλεια και Απόρρητο

13.1. Ασφάλεια Στοιχείων

13.1.1.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διασφαλίζει τα στοιχεία των κατόχων λογαριασμού από το να χρησιμοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένους παράγοντες ή Ρομποτικούς Μηχανισμούς. Η πρόσβαση στον λογαριασμό πραγματοποιείται με τη χρήση μοναδικών και ατομικών κωδικών που μόνο ο κάτοχος γνωρίζει και αποτελεί την ταυτότητα του λογαριασμού. Ο συνδυασμός αυτός αποδεικνύει στο www.petstore365.gr, ότι η πρόσβαση στο λογαριασμό του κατόχου προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από τον κάτοχο του λογαριασμού.

13.1.2.Η πρόσβαση σε όλες τις απομακρυσμένες υπηρεσίες πραγματοποιείται με την εισαγωγή του e-mail και τον κωδικό του κατόχου κάθε φορά που εισέρχεται στις πληροφορίες του λογαριασμού του ή και για να πραγματοποιήσει συναλλαγή. Μην γνωστοποιήσετε την ταυτότητα πρόσβασης του λογαριασμού σε κανέναν. Αν πιστεύετε, ότι ο κωδικός σας έχει μαθευτεί, μπορείτε να τον αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

13.2. Ασφάλεια Συναλλαγών

13.2.1.Το www.petstore365.gr δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το www.petstore365.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες/χρήστες/πελάτες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

13.2.2.Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ που απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

13.2.3.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποστηρίζει για την πληρωμή των παραγγελιών όλες τις τραπεζικές κάρτες (Visa, Electron, MasterCard, Maestro, American Express & Diners). Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει τη δυνατότητα πληρωμής με ηλεκτρονικό έμβασμα. Στην περίπτωση αυτή (τραπεζικό έμβασμα) η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαθέτει δύο (2) τραπεζικούς λογαριασμούς: (α) τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ με στοιχεία IBAN: GR80 0110 1260 0000 1260 0509 207 και (β) τον τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στην τράπεζα Πειραιώς με στοιχεία IBAN: GR59 0171 8320 0068 3214 8849 410

13.2.4.Όλες οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται µε τη χρήση τραπεζικής κάρτας διεκπεραιώνονται µέσω της πλατφόρµας ηλεκτρονικών πληρωμών ePOS της Τράπεζας Πειραιώς.

13.3. Πολιτική Συναλλαγών

13.3.1.Αν επιλέξετε την on-line πληρωµή, θα µεταφερθείτε µέσω ανακατεύθυνσης (redirection) στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς.

13.3.2.Αν επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής τραπεζικό έμβασμα (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό), παρακαλούμε, όπως συμπληρώσετε ως αιτιολογία τα στοιχεία σας ( ονοματεπώνυμο) καθώς και τα στοιχεία της παραγγελίας σας (αριθμός παραγγελίας).

13.3.3.Στην περίπτωση της πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό) παρακαλούμε αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], την τραπεζική κατάθεση άμεσα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

13.3.4.Στην περίπτωση της πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό) από άλλη τράπεζα πέραν των συνεργαζόμενων ΕΘΝΙΚΗ και ALPHA BANK, η παραγγελία θα αποσταλεί μετά την εμφάνιση της πληρωμής στην τράπεζα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

13.4. Απόρρητο Συναλλαγών

13.4.1.Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα αναφερόμενα στην ενότητα «προστασία προσωπικών δεδομένων».

14. Πολιτική Επιστροφών

Το www.petstore365.gr υιοθετεί μία πολιτική επιστροφών πλήρως εναρμονισμένη με τις εγγυήσεις που κατοχυρώνονται για την προστασία του καταναλωτή από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

14.1. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

14.1.1.Ο πελάτης του www.petstore365.gr έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του πωληθέντος προϊόντος, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα, από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

14.1.2.Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και εάν το προϊόν – είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να το επιστρέψει με δικά του έξοδα ακριβώς στην αρχική άριστη κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.

14.1.3.Η επιστροφή του προϊόντος - είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος - είδους σε αυτόν ή τυχόν τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

14.1.4.Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected].

14.1.5.Ο καταναλωτής οφείλει άμεσα από την ημέρα κοινοποίησης στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ του αιτήματός του για υπαναχώρηση από τη σύμβαση και σε κάθε περίπτωση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα παράδοσης του/ των προϊόντος/ων, να επιστρέψει το/τα προϊόν/τα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

14.1.6.Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης και υπό τις προϋποθέσεις που εκτίθενται κατωτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποδίδει στον πελάτη το τίμημα που εισέπραξε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων ή σε κάθε περίπτωση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή.

14.1.7.Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής - παράδοσης στην περίπτωση που ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο ή τον δωρεάν τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ενότητας «όροι χρήσης».

14.1.8.Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο – μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

14.1.8.1.Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με μετρητά. Ο πελάτης υποχρεούται με δικά του έξοδα να προσέλθει στο κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προκειμένου να επιστραφούν τα χρήματά του σε μετρητά.

14.1.8.2.Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα, η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη. Τυχόν έξοδα εμβάσματος βαρύνουν τον πελάτη.

14.1.8.3.Στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ακολουθείται η εξής διαδικασία. Σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους - προϊόντος έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

14.1.9.Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εάν έκανε χρήση διαφορετική από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε χρήση – λειτουργία το αγαθό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων, παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.

14.2.Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε χρήση - λειτουργία των προϊόντων η αξία τους αυτομάτως μειώνεται, καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την μείωση της αξίας του προϊόντος.

14.3.Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και συνήθως είναι της τάξης του 20% - 30%. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

14.4.Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

15. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Ρητά δια του παρόντος ορίζεται και ο πελάτης αποδέχεται, ότι δεν χωρεί υπαναχώρηση σε προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, ανεξαρτήτως εάν έχουν αποσφραγιστεί ή όχι μετά την παράδοση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα προϊόντα ξηρών ή υγρών τροφών. Στα τελευταία για λόγους ασφαλείας δεν χωρεί καμία υπαναχώρηση.

16. Έντυπο υπαναχώρησης

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με απλή επιστολή ή και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected]. Για να είναι έγκυρη η δήλωση υπαναχώρησης θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), η περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος.

17. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

17.1.Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες παραδίδονται προϊόντα άλλα από εκείνα τα οποία πωλήθηκαν, κατά είδος ή ποσότητα ή στην περίπτωση που ελλείπει ιδιότητα, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Η επιστροφή γίνεται κατόπιν επικοινωνίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ είτε τηλεφωνικώς είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

17.2.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί εν τέλει λάθος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επαναπροωθήσει τα ορθά προϊόντα κατ’ είδος/ ποσότητα/ ιδιοτήτων στον πελάτη με επιβάρυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής.

17.3.Σημειώνεται, ότι ο πελάτης με την ολοκλήρωση στο «check out» δεσμεύεται για το είδος/ ποσότητα/ ιδιότητα των προϊόντων που έχει παραγγείλει και εφόσον ο πελάτης διαπιστώσει, ότι έχει κάνει λάθος όσον αφορά το είδος/ ποσότητα/ ιδιότητα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προκειμένου να ενημερώσει για το λάθος και σε κάθε περίπτωση πριν από την παράδοση της παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ για αποστολή στον πελάτη. Εάν δεν προβεί στην ενέργεια αυτή, η παράδοση των προϊόντων, όπως αυτά περιγράφονται στην παραγγελία, θεωρείται ότι έχει γίνει σωστά και προσηκόντως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δεν μπορεί να αποδοθεί σε λάθος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει.

18. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

18.1.Σε περιπτώσεις προϊόντος – είδους, για το οποίο εγείρονται αιτήματα σχετικά με κατασκευαστικό ελάττωμα ισχύουν τα ακόλουθα:

18.2.Προκειμένου ο πελάτης να ασκήσει ένα από τα ακόλουθα αιτήματα, ήτοι (α) επισκευής, (β) αποκατάστασης, (γ) υπαναχώρησης, το προϊόν για το οποίο εγείρεται αίτημα σχετικά με κατασκευαστικό ελάττωμα θα πρέπει να επιστρέφεται από τον πελάτη μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν κατά την αγορά του, το παραστατικό (π.χ. απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο) και την πλήρη συσκευασία του.

18.3.Η επιστροφή του προϊόντος θα πραγματοποιείται με τρόπο που θα συμφωνείται κατόπιν επικοινωνίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είτε μέσω courier είτε στο κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ προκειμένου να ακολουθηθεί η προσήκουσα διαδικασία ελέγχου, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί πράγματι ελάττωμα, η επαναπροώθηση του επισκευασθέντος/ αντικατασταθέντος προϊόντος γίνεται χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του πελάτη.

18.4.Μετά την επιστροφή του προϊόντος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνεί εντός ευλόγου χρόνου με τον προμηθευτή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – παραγωγό του προϊόντος, ο οποίος είναι και ο μόνος που υπέχει ευθύνη για οιοδήποτε ελάττωμα, προκειμένου να γίνει έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

18.5.Εφόσον διαπιστωθεί πράγματι το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση.

18.6.Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

18.7.Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, η επιστροφή θα γίνεται με μετρητά μέσω παραλαβής από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη, εντός ευλόγου χρόνου.

18.8.Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

19. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

19.1. Προσωπικά δεδομένα

19.1.1.Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

19.1.2.H ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα www.petstore365.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη.

19.1.3.Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει προσαρμοστεί με το τιθέμενο με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πλαίσιο.

19.1.4.Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.petstore365.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

19.2. Γενικά

19.2.1.Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους επισκέπτες/ χρήστες/ πελάτες της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούνται από το www.petstore365.gr προκειμένου οι επισκέπτες/ χρήστες/ πελάτες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.petstore365.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το www.petstore365.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το www.petstore365.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους επισκέπτες/ χρήστες/ πελάτες, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.

19.3. Συγκέντρωση πληροφοριών

Το www.petstore365.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε επισκέπτες/ χρήστες/ πελάτες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν κάποιο προϊόν, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν email στο www.petstore365.gr.

19.4. Χρήση των Πληροφοριών

19.4.1.Το www.petstore365.gr συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες:

19.4.1.1. (α)στοιχεία που ο επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης,

19.4.1.2. (β)στοιχεία που ο επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το www.petstore365.gr,

19.4.1.3. (γ)στοιχεία που ο επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης μας δίνει για τη συμμετοχή του σε τυχόν διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας, www.petstore365.gr, κατά καιρούς,

19.4.1.4. (δ)ενδεχομένως στοιχεία που ο επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης μας δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google).

19.4.2.Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας κ.ο.κ.

19.4.3.Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μίας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.

19.4.4.Το www.petstore365.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με:

19.4.4.1. (α)την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας,

19.4.4.2. (β)για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση,

19.4.4.3. (γ)για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το www.petstore365.gr,

19.4.4.4. (δ)ειδικές προσφορές του www.petstore365.gr,

19.4.4.5. (ε)παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση τυχόν διαγωνισμού.

19.4.5.Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.petstore365.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected].

19.5. Πρόσβαση στις Πληροφορίες

19.5.1.Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του www.petstore365.gr. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.petstore365.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

19.5.2.Το www.petstore365.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.petstore365.gr δεν μπορεί να διαμοιράσει σε άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

19.5.3.Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση.

19.6. Χρήση προσωπικών δεδομένων – Αντιστοιχία σκοπού

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς όπως περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων από ό,τι είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν έχετε ειδικά παράσχει τη συγκατάθεσή σας για μία άλλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στη συγκατάθεση αυτή, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικό σκοπό μόνο με την άδειά σας.

19.7. Χρήση των δεδομένων πελατών για σκοπούς διαφήμισης

19.7.1.Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την επιχείρησή μας, και τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των επικοινωνιών που θέλετε να λαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης, να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

19.7.2.Η αποστολή sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που μας έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας, γίνεται με σκοπό να σας ενημερώσει για την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Μπορείτε μέσα από το λογαριασμό που έχετε φτιάξει στην ιστοσελίδα μας να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω sms.

19.7.3.Συναίνεση: Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχετε δώσει την προηγούμενη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, για υπάρχοντες πελάτες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε λάβει από εσάς στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης μας, για να σας παρέχουμε υλικά μάρκετινγκ που σχετίζονται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που προηγουμένως έχετε ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή ίσως σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε, ωστόσο, να αντιταχθείτε στη χρήση αυτή κατά το χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που στέλνεται ένα μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, ακολουθήστε τις οδηγίες μέσα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.

19.8. Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση

Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας ημών ή άλλων προσώπων.

19.9. Χρήση της σελίδας www.petstore365.gr

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για την αρχική σελίδα και το σύνολο των σελίδων της ιστοσελίδας μας www.petstore365.gr, με τους ακόλουθους μηχανισμούς και χαρακτηριστικά που αφορούν το απόρρητο.

20. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Όπως, προβλέπεται ρητά στους όρους χρήσης με την είσοδό του στον ιστότοπο, www.petstore365.gr, ο εκάστοτε επισκέπτης/ χρήστης/ πελάτης δηλώνει ότι είναι ενήλικος και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεται δε περαιτέρω να μην επιτρέψει τη χρήση των στοιχείων του και κωδικών εισόδου από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

21. Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων

Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με σας («ευαίσθητα δεδομένα»). Ευαίσθητα δεδομένα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισμό του. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα τα οποία έχετε καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας αν έχετε ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή και ξεχωριστή συγκατάθεσή σας, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

22. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

22.1.Το www.petstore365.gr επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.petstore365.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.petstore365.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το www.petstore365.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη.

22.2.Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το www.petstore365.gr μέσω της ιστοσελίδας μας, www.petstore365.gr, ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, [email protected].

22.3.Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του www.petstore365.gr.

22.4.Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία του κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

23. Τα νόμιμα δικαιώματά σας

23.1.Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα σέβεται τα δικαιώματά σας και θα ασχοληθεί επαρκώς με τις ανησυχίες σας.

23.2.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε:

23.2.1.Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όπου η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

23.2.2.Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με την είσοδό σας στον προσωπικό λογαριασμό που έχετε στο www.petstore365.gr.

23.2.3.Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που:

23.2.3.1.Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια,

23.2.3.2.Η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείστε τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων,

23.2.3.3.Δεν χρειαζόμαστε πια τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

23.2.3.4.Έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που επαληθεύουμε κατά πόσο τα έννομα συμφέροντά μας υπερισχύουν των δικών σας.

23.2.4.Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε.

23.2.5.Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός σας, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα μας υποδείξετε, απευθείας.

23.2.6.Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου – τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ασκείτε το δικαίωμα αυτό – η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία – τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη – για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από εμάς – ιδίως για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος – για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

23.2.7.Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε – ανά πάσα στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασής σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον μας ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από εμάς.

23.2.8.Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα που ζείτε ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση.

23.3. Ενημέρωση για χρονική περίοδο – περιορισμό – μη αναγνώριση

23.3.1.Χρονική περίοδος: Εμείς θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή η πολυπλοκότητα του αιτήματός σας.

23.3.2.Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν το αρνηθούμε το αίτημά σας για πρόσβαση, θα σας ενημερώσουμε για το λόγο της άρνησης αυτής.

23.3.3.Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός εάν μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

23.3.4.Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας: Προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

24. Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων. Επιπλέον, δεν θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα σας αν μας έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί αρχεία τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα τα οποία δεν επιθυμούν να γίνεται επικοινωνία μαζί τους στο μέλλον (π.χ. μέσω ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Κατηγοριοποιούμε τα αιτήματά σας ως συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της διατήρησης του συγκεκριμένου αρχείου, εκτός αν μας δώσετε διαφορετικές οδηγίες.

25. Περιοδικές Αλλαγές

Το www.petstore365.gr επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, όπως και θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

26. Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων

Σε σχέση με οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή πώληση ή άλλη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων («Μεταβίβαση Επιχειρήσεων»), θα μεταφέρουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε εύλογη κλίμακα και όπως είναι απαραίτητο για τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, και υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που να συνάδει με την ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα τυχόν προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώσουμε τα υποκείμενα που επηρεάζονται πριν τα προσωπικά δεδομένα καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

27. Cookies – Γενικά

27.1.Το www.petstore365.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.petstore365.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

27.2.Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες, καθώς ενδεχομένως για να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας, www.petstore365.gr.

28. Τα cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

28.1.Αναγκαία Cookies: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του www.petstore365.gr, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη λίστα επιθυμίας (wishlist), την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του www.petstore365.gr, περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης και υπολειτουργούν βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού εμπορίου.

28.2.Cookies λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies θυμούνται τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, www.petstore365.gr, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας βοηθώντας σας έτσι να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.

28.3.Cookies Analytics: Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

28.4.Cookies επιδόσεων: Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του www.petstore365.gr.

28.5.Cookies Διαφήμισης: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας περιορίζοντας έτσι τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης, μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.

29. Cookies banner

29.1.To www.petstore365.gr τοποθετεί cookies για την ανάλυση δεδομένων των επισκεπτών μας, για να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας, να παρουσιάσουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε, πατήστε το κουμπί «Προσαρμογή των cookies».

29.2. Προσαρμογή των cookies banner

29.2.1. Ρυθμίσεις cookies

Θα θέλαμε την άδειά σας να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) Αναγκαία Cookies: Αυτά τα cookies απαιτούνται για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στο σύστημά μας.

(β) Cookies επιδόσεων: Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα και να επιτρέψουμε την εξατομίκευση, όπως live chats, βίντεο και τη χρήση των κοινωνικών μέσων.

29.2.2. Λίστα των cookies

29.2.2.1. (α) Αναγκαία Cookies

29.2.2.1.1. (α.1) petstore365_gr_session

Όνομα τομέα: .petstore365.gr

Χρόνος λήξης: ένας μήνας

Αυτό το cookie συλλέγει δεδομένα καλαθιού αγορών καθώς και στοιχεία για τον χρήστη, όπως παραδείγματος χάριν έαν είναι συνδεδεμένος

29.2.2.1.2. (α.2) __cfduid

Όνομα τομέα: .petstore365.gr

Χρόνος λήξης: ένας μήνας

Προμηθευτής: Cloudflare, Inc

Αυτό το cookie τοποθετείται σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν το Cloudflare για να επιταχύνουν τους χρόνους φόρτωσης και για υπηρεσίες ασφαλείας. Δεν συλλέγει ή μοιράζεται τα στοιχεία ταυτότητας χρήστη.

29.2.2.1.3. (α.3) XSRF-TOKEN

Όνομα τομέα: .petstore365.gr

Χρόνος λήξης: 2 ώρες

Αυτό το cookie τοποθετείται για να βοηθήσει στην ασφάλεια του ιστοτόπου, στην αποτροπή επιθέσεων πλαστογραφίας αιτήσεων (CSRF) μεταξύ των ιστοτόπων.

29.2.2.1.4. (α.4) cookiefirst-consent

Όνομα τομέα: .petstore365.gr

Χρόνος λήξης: ένας χρόνος

Προμηθευτής: Cookie First

Αυτό το cookie αποθηκεύει τις προτιμήσεις cookie σας για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να αλλάξετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας εύκολα.

29.2.2.1.5. (α.5) cookiefirst-id

Όνομα τομέα: api.cookiefirst.com

Χρόνος λήξης: ένας χρόνος

Προμηθευτής: Cookie First

Αυτό το cookie περιέχει το μοναδικό σας αναγνωριστικό, ώστε το CookieFirst να μπορεί να αναγνωρίσει τους μοναδικούς επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο

29.2.2.2. (β) Cookies επιδόσεων

29.2.2.2.1. (β.1) _ga_********

Όνομα τομέα: .petstore365.gr

Χρόνος λήξης: 2 χρόνια

Προμηθευτής: Google LLC

Αυτό το cookie αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για έναν επισκέπτη ιστότοπου που παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για στατιστικές.

29.2.2.2.2. β.2) _ga

Όνομα τομέα: .petstore365.gr

Χρόνος λήξης: 2 χρόνια

Προμηθευτής: Google LLC

Καταχωρεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για έναν επισκέπτη ιστότοπου που παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για στατιστικά στοιχεία.

30. Χρήση cookies

30.1.Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα www.petstore365.gr.

30.2.To www.petstore365.gr δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα του για επαναληπτικό μάρκετινγκ.

30.3.Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (chrome κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ιστοτόπου.

30.4.Τo www.petstore365.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κλπ). Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

30.5.To www.petstore365.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να χρησιμοποιούν μαζί cookie (όπως το cookie του Google Analytics) για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της, για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι διαφημίσεις του www.petstore365.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης που σχετίζονται με επισκέψεις στην ιστοσελίδα www.petstore365.gr.

30.6.To www.petstore365.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics.

30.7.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την πολιτική για cookies οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

30.8.Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies για να συλλέξουν πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

31. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου που εφαρμόζει το www.petstore365.gr.

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, www.petstore365.gr, αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.